Hadist Yg Dibaca Sblm Khotbah Jumat

“Ruwiya ‘an abi huroirota rodiyallahu ‘anhu:
Qoola rosulullohi SAW: idza qulta lishookhibika yaumal jum’ati angshitu wal imaamu yakhtubu faqod laa ghoot. angshitu wasma’u ati’u rokhima kumullah,angshitu wasma’u ati’u rokhima kumullah, angshitu laa ilaaha illallah

Hadist di atas dibaca oleh muadzin ketika Khotib akan berkhotbah. Hadist di atas memperingatkan kita agar mendengarkan apa yang disampaikan Khotib pada Khotbahnya serta larangan agar kita tidak bercakap-cakap ketika Khotbah berlangsung.

Mungkin karena selalu dibaca muadzin ketika akan khotbah jumat, sehingga gak terasa jadi hapal dengan sendirinya…

Monggo Ngomong/ Silakan Komentar/ Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s